Projekt a 3D vizualizace

Projekt a 3D vizualizace

Před samotnou realizací zakázky pro Vás vytvoříme návrh dřevěné konstrukce v konstrukčním programu SEMA včetně 3D vizualizace, kde získáte představu o konečné podobě tesařské konstrukce.

Vše probíhá formou konzultace se zákazníkem a je ideální vycházet z projektové dokumentace ke stavbě.

V případě, že zatím nemáte projektovou dokumentaci, nebo se projektová dokumentace (vzhledem k povaze konstrukce) nevyžaduje, připravíme kompletní výrobní dokumentaci včetně 3D vizualizace.

V návrhu lze upravovat vzhled a podobu konstrukce, včetně spojů a všech detailů. Tím lze předejít případným problémům, neboť všechny úpravy jsou vyřešeny před zahájením výroby.

Po dokončení návrhu jsou data exportována do formátu pro zpracování na CNC obráběcím centru.

3D vizualizace krovu
Skutečnost
3D vizualizace krovu
Skutečnost
Přejít nahoru