Způsob realizace a rekonstrukce střechy

Osobní schůzka se zákazníkem přímo na stavbě za účelem prohlídky střechy a nosné konstrukce, posouzení stavu a případných závad (narušení konstrukce krovu, napadení krovu dřevokazným hmyzem a houbami). Poté navrhneme nejlepší řešení rekonstrukce střechy:

  • skladbu střešního pláště
  • statické posouzení krovu v závislosti na skladbě střešního pláště a využití podkroví
  • případnou opravu či výměnu krovu
  • doporučíme klempířské prvky, střešní okna či zednické práce
  • naší snahou je najít pro zákazníka to nejvýhodnější řešení v poměru cena a kvalita

Po ujasnění všech detailů vypracujeme zákazníkovi cenovou položkovou nabídku.

Po schválení cenové nabídky zákazníkem naplánujeme realizaci zakázky, termín včetně harmonogramu prací, popřípadě uzavření smlouvy o dílo.

Před začátkem realizace připravíme staveniště (zavezení materiálu, přistavení kontejneru, stavbu lešení).

V průběhu prací klademe velký důraz na zabezpečení proti zatečení a poškození majetku. V průběhu realizace má zákazník možnost kontrolovat kvalitu provedených prací. Samozřejmostí je udržování pořádku na staveništi a ekologická likvidace odpadů.

Po dokončení všech prací proběhne předání nové střechy a závěrečná fakturace, vyplnění realizačních a záručních listů.

V případě novostavby vyžadujeme podrobnou projektovou dokumentaci stavby a osobní návštěvu staveniště pro zjištění skutkového stavu.

Přejít nahoru